Hjælp til selvhjælp!

De unge skal lære at agere selvstændigt. Hos UNG I EGEN BOLIG løser konsulenterne ikke opgaverne, men vejleder de unge i selv at tage stilling.